Quality Builds | Allround Aannemer

Bouwmeester in Renovatie, Verbouwen, Uitbouwen en Dakkapellen

Home privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 20-03-2024

Bij Quality Builds respecteren we uw privacy en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze communicatie zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Verder gebruiken we uw gegevens alleen met uw toestemming. Quality Builds zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend beschikbaar stellen aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw aanvraag.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

U verstrekt aan Quality Builds persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

  1. Uw NAW-gegevens
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw e-mailadres
  4. Informatie over uw project of offerte aanvragen
  5. Uw IP-adres
  6. Cookies

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

We verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als we u telefonisch niet kunnen bereiken. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, vaak gerelateerd aan juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

We verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@qualitybuilds.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.